sobota, 14 stycznia 2017

MAMA

ZNALAZŁA 
MAMA


Znalazła mama na śmietniku koło stalowe.
Żelazko spiżowe z duszą.

Miałem w Brzeżanach koło stalowe od taczki.
Kawał drutu zgiąłem. Wsadziłem zamiast osi.
Drugi koniec ująłem w rękę. Zbudowałem rydwan bojowy.
Pędziłem polną drogą obok domu. Za mną gnało wojsko.
Mój pies Luks. Przybłęda. Podbijałem świat cały.
Byłem Aleksandrem Macedońskim. Nie wiedziałem,
że istniał na świecie ten wódz wspaniały.

Miała Mama w Brzeżanach żelazko spiżowe z duszą.
Dostała w wyprawie ślubnej od swojej Mamy.
Prała bieliznę w stawie. Ubijała na kamieniu.
Suszyła na podwórzu. Prasowała zgrzebne koszule
żelazkiem spiżowym. z rozgrzaną na ogniu duszą.
Odebrali chłopcu rydwan. Mamie żelazko z duszą.
Zabili psa przybłędę. Wywieżli na Sybir.

Znalazła Mama na śmietniku koło stalowe.
Żelazko spiżowe z duszą.

Znalazła Mama na śmietniku moje dzieciństwo.
Swoją młodość.

A.T.

*


PIEŚŃ O MATCE
 Z DEDYKACJĄ DLA AUTORA WIERSZY
PANA A.T.OD ZŁOCZOWIANEK
czyli od mojej Mamci i ode mnie

Malina M*