wtorek, 2 maja 2017

TĘSKNIĘ

ZA EWĄ


Spowiedniku zgrzeszyłem.
Tęsknię za Ewą. Za jabłonią w raju.
Na pokutę
wyznacz dziesięć zdrowasiek.
Jeden ojczenasz.
Na wszelki wypadek,
Ażebym nie musiał wracać do Ciebie.
Dodaj kilka psalmów.
Odmawiając
Pokutne modlitwy
Wciąż będę tęsknił za Ewą.
Za jabłonią w raju.
Spowiedniku nie chcę grzeszyć.
Przemień mnie w drzewo.
Wyrosnę nad rzeką Białą.
Tam
Ewę spotkałem.


A.T.
AUTOR A.T.


* zdjęcie - malina M